Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

welovekate
21:22
9628 2238
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
21:21
2505 b559
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
21:21
2514 6ed4
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
21:20
4916 8521
Reposted fromkarahippie karahippie

January 18 2019

welovekate
20:53
– Co to w ogóle ma znaczyć? – Nic. Na tym polegał mój błąd. Myślałem, że to musi coś znaczyć.
— Jonathan Safran Foer "Oto jestem"
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
20:47
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaoll oll
welovekate
20:46
1377 85e7
Reposted fromPoranny Poranny viaoll oll

January 06 2019

welovekate
21:12
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via slowo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viat-e-x-t t-e-x-t
welovekate
21:11
1415 e37f
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
welovekate
21:09
4324 1e5f
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
welovekate
21:08
"Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można."
— Ochocki
Reposted frommerkaba merkaba viat-e-x-t t-e-x-t
welovekate
21:05
9029 0efa
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
20:54
2506 766c
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
20:47
9628 2238
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
20:46
2517 c210
Reposted fromkarahippie karahippie

October 22 2018

welovekate
18:46
5016 2813
Reposted fromkrzywda krzywda viaradaetyki radaetyki

October 21 2018

welovekate
15:35
6936 5f40
Reposted fromkarahippie karahippie

October 19 2018

welovekate
08:12
2562 f3f6
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
08:11
2580 f844
Reposted fromkarahippie karahippie

October 04 2018

welovekate
20:23
2267 7cde
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl