Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

welovekate
22:50
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaendlesslove16 endlesslove16
welovekate
22:45
0267 915d
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
welovekate
22:44
9977 f599
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianikotyna nikotyna
welovekate
22:44
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viaguerriera guerriera
welovekate
22:41
welovekate
22:40
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin

February 28 2019

welovekate
19:24
4914 c535
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
welovekate
19:10

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort viaweruskowa weruskowa
welovekate
19:10
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaweruskowa weruskowa
welovekate
19:08
3819 18d4
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
19:07
6227 f6f3
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
19:07
6237 46df
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
19:06
6243 883c
Reposted fromkarahippie karahippie

February 09 2019

welovekate
21:22
9628 2238
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
21:21
2505 b559
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
21:21
2514 6ed4
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
21:20
4916 8521
Reposted fromkarahippie karahippie

January 18 2019

welovekate
20:53
– Co to w ogóle ma znaczyć? – Nic. Na tym polegał mój błąd. Myślałem, że to musi coś znaczyć.
— Jonathan Safran Foer "Oto jestem"
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
20:47
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaoll oll
welovekate
20:46
1377 85e7
Reposted fromPoranny Poranny viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl