Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2018

welovekate
19:48
1878 d1e8
welovekate
19:48

Kiedyś byłam lalką

Kiedyś byłam lalką, ale już mi się nie chce. Wyjdź ze mną, proszę, na balkon i kup mi od ptaka serce.
Najpierw byłam lalką szmacianą, każdy był ciekaw, co ja mam w środku. Więc z nożyczkami biegli co rano: - Chodźmy pobawić się, kotku!
Potem byłam lalką drewnianą, każdy spoglądał mile i czule, lecz uciekali w noc malowaną - kto by tam kochał brzydulę...
Potem byłam lalką z pończochy, kiedy płakałam, puszczałam oczka. Nie pomagały achy i ochy - już nie robiłam się młodsza.
Kiedyś byłam lalką, ale już mi się nie chce. Zaproś mnie, proszę, na balkon i kup mi od ptaka serce...
Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viayouaresonaive youaresonaive
welovekate
19:40
1749 27bf
Reposted frompulperybka pulperybka viayouaresonaive youaresonaive
welovekate
19:40
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
19:40
0114 b773 1000

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viayouaresonaive youaresonaive
welovekate
19:39

August 19 2018

welovekate
21:12
8938 e95e
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
20:06
0977 66ee
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
19:11
3820 904d
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
19:11
3821 8d18
Reposted fromkarahippie karahippie

August 07 2018

welovekate
06:46
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialulka lulka

August 05 2018

welovekate
19:52
8289 df02
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
19:40
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
19:40
5240 a77e
Reposted fromkarahippie karahippie

August 02 2018

welovekate
20:52
8265 4417
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
20:23
9344 f826
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
20:23
3198 1ef5
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
19:35
9862 95fe
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
19:34
9877 d54c
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
19:34
9963 a22e
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl