Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

welovekate
18:46
5016 2813
Reposted fromkrzywda krzywda viaradaetyki radaetyki

October 21 2018

welovekate
15:35
6936 5f40
Reposted fromkarahippie karahippie

October 19 2018

welovekate
08:12
2562 f3f6
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
08:11
2580 f844
Reposted fromkarahippie karahippie

October 04 2018

welovekate
20:23
2267 7cde
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
20:23
6572 947b
Reposted fromkarahippie karahippie

October 01 2018

welovekate
05:40
0968 db70
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
05:39
1540 ebdb
Reposted fromkarahippie karahippie

September 23 2018

welovekate
20:45
Może osiągnięcie szczęścia mimo wszystko nie jest takie trudne. Wystarczy odnaleźć jego źródło w samym sobie, zamiast uzależniać się pod tym względem od innych.
— André Aciman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
welovekate
20:44
4205 da37
Reposted frommrs-cold mrs-cold viamalinowowa malinowowa
20:41
3030 c878 1000

M. Hłasko

welovekate
20:39
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera
welovekate
20:35
7421 2bfb
Reposted fromkarahippie karahippie

September 18 2018

welovekate
19:36
1848 72df
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
19:34
1999 dfb5
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
19:33
3751 8cd5
Reposted fromkarahippie karahippie
welovekate
19:33
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie

September 11 2018

welovekate
19:48
1878 d1e8
welovekate
19:48

Kiedyś byłam lalką

Kiedyś byłam lalką, ale już mi się nie chce. Wyjdź ze mną, proszę, na balkon i kup mi od ptaka serce.
Najpierw byłam lalką szmacianą, każdy był ciekaw, co ja mam w środku. Więc z nożyczkami biegli co rano: - Chodźmy pobawić się, kotku!
Potem byłam lalką drewnianą, każdy spoglądał mile i czule, lecz uciekali w noc malowaną - kto by tam kochał brzydulę...
Potem byłam lalką z pończochy, kiedy płakałam, puszczałam oczka. Nie pomagały achy i ochy - już nie robiłam się młodsza.
Kiedyś byłam lalką, ale już mi się nie chce. Zaproś mnie, proszę, na balkon i kup mi od ptaka serce...
Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viayouaresonaive youaresonaive
welovekate
19:40
1749 27bf
Reposted frompulperybka pulperybka viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl